فرم اخذ نمایندگی

اخذ نمایندگی

از انتخاب شما متشکریم

شرکت حس خوب سفر در نظر دارد جهت افزایش رفاه مشتریان خود و با توجه به استقبال همکاران، در نقاط مختلف کشور افراد واجد شرایط و فعال را جهت واگذاری نمایندگی در زمینه امور مهاجرت و حقوق بین الملل شناسایی و جذب نماید. لذا از کلیه افراد متقاضی اعطای نمایندگی که دارای دانش و تجربه کافی و نیروهای کارآزموده هستند، دعوت می‌شود فرمی که در ادامه آمده است را با دقت تکمیل و ارسال نمایند. اطلاعات شما توسط واحد نیروی انسانی و امور نمایندگان بررسی ميگردد و سپس با شما تماس حاصل خواهد شد.

شرایط مد نظر بری جذب نمایندگی:

  1. داشتن دفتر مستقل
  2. دارای حسن سابقه و فعالیت
  3. اختصاص حداقل یک خط تلفن و یک کارمند برای پاسخ گویی، مشاوره و ثبت نام متقاضیان محلی و تبادلات کاری با دفتر مرکزی
  4. عقد قرارداد نمایندگی با دفتر مرکزی و تعهد به حفظ اسرار کاری شرکت تا دو سال پس از پایان دوره قرارداد همکاریفرم ارزیابی اولیه