فرصت های شغلی

اخذ نمایندگی

به تیم ما بپیوندید

شرکت حس خوب سفر در نظر دارد جهت تکمیل کادر تخصصی  و تقویت منابع انسان خود، نیروی متحد و کارآزموده استخدام نماید لذا از شما دعوت می‌شود فرمی که در ادامه آمده است را با دقت تکمیل و ارسال نمایند. اطلاعات شما توسط واحد نیروی انسانی بررسی ميگردد و سپس با شما تماس حاصل خواهد شد.فرم ارزیابی اولیه