فرم اولیه و ارزیابی اطلاعات اقدام کننده جهت مشاوره اقامت

«لطفا کلیه سوالات جهت ارائه مشاوره درست وکامل پاسخ داده شود»

تمامی اطلاعات کاربران؛ طبق سیاست حفظ حریم شخصی نزد وکلای شرکت به صورت

کاملا محرمانه و مخفی می باشد و فقط جهت ارائه به سفارت و اداره مهاجرت می باشد.

فرم ارزیابی اولیه