سبک و نوع تورهای مختلف

Placeholder
لحظه آخری

تور باکو

نام هتل درجه اتاق دو تخته اتاق یک تخته 3  شب 4 شب
3 شب 4 روز, 8 روز و 7 شب
6/10
+12
لحظه آخری

تور هندوستان

3 شب دهلی + 2 شب آگرا + 2 شب جيپور نام هتل
8 روز و 7 شب
7/10
+5