تلفن تماس: 02126407008

فرم فرصت‌های شغلی - حس خوب سفر

به تیم ما بپیوندید

شرکت حس خوب سفر در نظر دارد جهت تکمیل کادر تخصصی و تقویت منابع انسانی خود، نیروی متحد و کارآزموده استخدام نماید لذا از شما دعوت می‌شود فرمی که در ادامه آمده است را با دقت تکمیل و ارسال نمایند. اطلاعات شما توسط واحد نیروی انسانی بررسی می‌گردد و سپس با شما تماس حاصل خواهد شد.

"(ضروری)" indicates required fields

موقعیت شغلی
نوع همکاری

Max. file size: 5 GB.
گزینه من ربات نیستم را تیک بزنید.