تلفن تماس: 02126407008

ویزای توریستی - حس خوب سفر

Awesome Image

بررسی اجمالی ویزای توریستی

بسته ویزای توریستی ما

اولین مرحله در اقدام مهاجرت، کسب اطلاعات کافی توسط متقاضی در مورد کشور مبدا و مقصد و همچنین سنجش شرایط مهاجرت می‌باشد. متقاضی پس از انتخاب کشور مورد نظر در مرحله دوم اقدام به اخذ مشاوره از شرکت مورد نظر می‌کنند که این مرحله توسط شرکت حس خوب سفر به صورت رایگان می‌باشد. در مرحله سوم فرم ارزیابی اولیه به متقاضی جهت تکمیل ارایه می‌شود. سپس در مرحله چهارم کشور مقصد و نوع روش مهاجرت مناسب شرایط متقاضی به وی پیشنهاد داده می‌شود، در صورت تایید متقاضی در مرحله پنجم قراردادی فی مابین او و شرکت حس خوب سفر منعقد می‌گردد. در مرحله ششم نیز مدارک مورد نیاز ترجمه شده از شما اخذ می‌گردد و شرکت حس خوب سفر شروع به انجام اقدامات مورد نیاز جهت اخذ وقت سفارت و ویزا را انجام می‌دهد. در نهایت نیز پس از اخذ ویزا متقاضی در کشور مقصد تنها نخواهند ماند و همواره جهت انجام فعالیت‌هایی از جمله خرید ملک، راه اندازی کسب و کار، سرمایه گذاری، ثبت شرکت، ثبت نام دانشگاه، مدرسه و …. شرکت حس خوب سفر به شما عزیزان مشاوره تخصصی خود را ارایه خواهد نمود.

  • مشاوره رایگان

    مشاوره تخصصی بگیرید

  • فرآیند پذیرش

    پشتیبانی از ابتدا

مشاوره رایگان

Awesome Image

فرآیند پذیرش

Awesome Image

دلیل انتخاب ما

Awesome Image

مصاحبه های مستقیم

Awesome Image

پردازش سریع

Awesome Image

مشاوره مهاجرت

Awesome Image

مقرون بصرفه